Anpassade böcker

Anpassade böcker

På biblioteken finns hjälp för dig som har svårt att läsa tryckta böcker. Vi har böcker med stor stil, lättlästa böcker, lättlästa böcker med CD samt talböcker.

Talböcker

En talbok är en inläst bok som görs för personer som har läsnedsättningar av olika slag. Du har rätt att låna talböcker om du har en permanent eller tillfällig funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa tryckt text.

Talböcker finns att ladda ner från det digitala biblioteket Legimus. Du kan också låna talböcker i fysiskt format på biblioteket, så kallade DAISY-skivor. DAISY lyssnar du på i en särskild spelare, dator, surfplatta eller mobil som kan spela upp MP3-filer. Det går bra att låna genom ombud, till exempel anhöriga, vänner, föräldrar eller lärare. Fråga oss om talböcker på biblioteket, så berättar vi mer.

Om du har svårt att ta dig till biblioteket kan vi skicka talböckerna hem till dig.

Ladda ner från Legimus

Legimus är ett digitalt bibliotek. På Legimus.se eller i Legimus-appen kan du som talbokslåntagare ladda ner och läsa eller lyssna på talböcker. För att ladda ner talböcker behöver du registrera dig som användare hos Legimus. Registreringen kan du göra på något av våra bibliotek.
 

Läs mer om appen LEGIMUS

Här hittar du Legimus

Användaravtal till Legimus

Lättlästa böcker

På biblioteket finns lättlästa böcker för barn, unga och vuxna. Det finns både skönlitteratur och faktaböcker. Böckerna har ett tydligt innehåll och språk. De är ofta illustrerade och texten är anpassad.

De flesta böckerna är skrivna på lättläst svenska. En del av dem återger välkända berättelser på ett enkelt språk.

Storstilsböcker

För dig med synnedsättning finns böcker med extra stor stil. Störst utbud av storstilsböcker finns på Huddinge huvudbibliotek men vi skickar böcker kostnadsfritt mellan våra bibliotek.

Anpassat för barn på Äppelhyllan

På barnavdelningen finns anpassade böcker för barn på den så kallade Äppelhyllan. Här finns exempelvis talböcker, taktila böcker, punktskrift och böcker med teckenstöd. Äppelhyllan innehåller också litteratur för både barn och vuxna om olika funktionshinder.

Kontakta oss!

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller är intresserad av någon av våra tjänster.

 

Kontakta oss!

 

Språk