Databaser

Databaser

Sök information i våra databaser

Alex författarlexikon

Svenskt online-lexikon med över 1 000 författarporträtt från hela världen, litteraturlistor, lästips, litterära priser m.m. Alex är det mest aktuella och omfattande litteraturlexikon som finns på svenska. Logga in med ditt lånekort. I katalogen får du också information från Alex.

DOAJ

Ständigt växande databas över fritt tillgängliga,
kvalitetskontrollerade vetenskapliga e-tidskrifter.
Innehåller främst engelskspråkiga artiklar.

Landguiden

Här kan du läsa om ländernas geografi, befolkning, kultur, historia, politik,
ekonomi och mycket mer. Landguiden är utgiven av Utrikespolitiska institutet och går enbart att använda på biblioteket.

Stiftelser & Fonder

Sök efter stipendier och bidrag i länsstyrelsens stiftelsedatabas.

Pressreader

Tusentals lokala, nationella och internationella tidningar. Även svenska dagstidningar som Svenska Dagbladet och Sydsvenskan. Använd webbversionen på bibliotekets datorer eller ladda ner appen till din telefon eller surfplatta.

Språk