Ragna Fredin

Ragna Fredin

Bibliotekarie. Ansvarar för fjärrlån, skönlitteratur för vuxna samt Legimus.

060-16 32 21

 

ragna.fredin@timra.se

Språk