"Emigrationen till Amerika" av Tomas Blom
View title Debug

Emigrationen till Amerika

Från 1800-talets mitt fram till cirka 1930 lämnade 1,2 miljoner svenskar Sverige för att söka lyckan i Nordamerika. Det betyder att otalet familjer i dagens Sverige har släkt i USA och Kanada.

Similar titles from the collection

Search

Language