Förundran av Maria Borelius

Författaren guidar oss runt jordklotet för att försöka förklara vad förundran kan vara. Hon beskriver möten med många olika slags människor i olika länder. Boken är utgiven i år, 2020, och den tar upp hur corona-utbrottet i världen påverkar olika människor och hur de digitaliserade mötena kan upplevas. Sista delen av boken ger förslag på vad man kan göra själv för att öka sin förundran. En personlig och inspirerande bok!

Audience:

Tags:

Review by: Charlotte Wallgren Monday, November 23, 2020