Fjärrlån

Lån från andra bibliotek

Söker du en bok som inte finns hos oss i Timrå, kan vi oftast låna in den från något annat bibliotek. Det kostar 20 kronor/bok för lån inom Norden samt 170 kronor/bok för lån utom Norden. Skadat eller bortappat material ersätts med den faktiska kostnaden, dock minst 250 kronor.

Riktlinjer för lån för studenter vid Mittuniversitetet

Om du studerar på Mittuniversitetet ska du vända dig till ditt universitetsbibliotek och beställa dina böcker där. 

Distansstudent

Om du är inskriven som distansstudent vid något annat lärosäte än Mittuniversitetet hjälper vi dig med de lån och fjärrlån du behöver.

Du kan själv leta efter aktuell litteratur, samt se vilka bibliotek som har böckerna, genom att söka i någon av de litteraturdatabaser som finns på internet. 

Libris