Herrarna satte oss hit: om tvångsförflyttningarna i Sverige av Elin Anna Labba

Elin Anna Labbas Herrarna satte oss hit vann Augustpriset för årets svenska fackbok 2020.

Boken synliggör en skamfylld, mörk och många gånger undangömd del av Sveriges historia - tvångsförflyttningen av renskötande samer som inleddes för hundra år sedan. Historien berättas här ur samernas eget perspektiv.

Norge blivit egen nation och det gillas inte att renhjordar och männsikor flyttar över nationsgränsen. 1919 sluter Sverige och Norge ett avtal vilket får ödesdigra konsekvenser för de samer som myndigheterna flyttade mot deras egen vilja.