Herravälde

Elin Olofssons roman utspelar sig 1921, året då kvinnor i Sverige för första gången får rösta.

Vi får möta tre kvinnor som alla längtar och kämpar för sin frihet: Alice som får ta över sin makes affärer när han blivit sjuk, bara för att upptäcka att situationen för företaget är väldigt illa. Thomasine som vill bli konstnär och pigan Brita som säljer uppgifter till tidningen om sin arbetsgivare.

Audience:

Tags:

Review by: Elin Wrethén Wednesday, December 11, 2019