Om allt vore annorlunda av Sanna Mac Donald

I Sanna Mac Donalds debutroman berättas tre historier om Douglas, Anna och Rune som lever i olika tider men med mycket gemensamt. Det är tre historier om förbjuden kärlek, att bryta mot normer och att våga följa sitt hjärta. Tre historier som på ett oväntat sätt vävs samman.

1937 träffas tonåringarna Rune och Evert på barnhemmet och förälskelsen slår till med full kraft. 2017; Anna, en 40-årig lärare och tvåbarnsmamma, lever i ett bekvämt men numera stagnerat äktenskap med Mattias. Så möter hon den yngre lärarstudenten Tove, blir passionerat förälskad, men har svårt att berätta sanningen för och bryta upp från äktenskapet. I nutid sitter den gamle mannen Douglas på ett ålderdomshem på Öland och ser tillbaka på och gläds över livet som varit, men sörjer samtidigt det han en gång förlorade.

När Runes och Everts vägar korsas där på barnhemmet i slutet av 1930-talets Sverige var homosexualitet kriminellt och påföljden straffarbete. Deras kärlek var förbjuden och tvungen att hållas hemlig. Sju år senare, 1944, är samkönad kärlek inte lägre olaglig, utan klassas istället som sjukdom. Det gör den ända fram till 1979. 2017 när Anna och Tove träffas kan par av samma kön gifta sig och i vissa fall även adoptera barn.

Mycket har hänt på senare år i hur samhället ser på samkönade relationer och fler vågar leva öppet idag. Samtidigt visar en roman som Om allt vore annorlunda på något viktigt. Trots att dagens samhälle är mer öppet och accepterande vad gäller homo- och bisexualitet så finns rädslor kvar. Det är tyvärr fortfarande inte självklart för alla att leva öppet.