QR-kod ungdomar - karta och frågeformulär

Nedan finns en QR-kod till karta och frågeformulär för Regnbågspromenaden för ungdomar mellan 10-18 år.

Scanna QR-koden för att se kartan över Regnbågspromenaden. Titta på kartan för att se inom vilket område som böckerna är utplacerade. Leta upp de 6 skyltfönstren med böcker och skriv in svaren på frågorna. Fyll i namn och kontaktuppgifter och tryck på skicka in. Då har du chans att vinna en av böckerna. 

QR-kod som leder till karta och frågeformulär för Regnbågspromenaden för ungdomar mellan 10-18 år.