Alla våra tjänster

På våra bibliotek kan du göra en massa olika saker. Här listar vi vad du kan göra och vi berättar hur det fungerar.

Anpassade böcker

På biblioteken finns hjälp för dig som har svårt att läsa tryckta böcker. Vi har böcker med stor stil, lättlästa böcker, lättlästa böcker med CD samt talböcker.
Mer om Anpassade böcker

Ansökan om fjärrlån

Har biblioteket inte boken som du vill låna? I så fall kan vi beställa böcker från andra bibliotek, både i Sverige och utomlands. Det kallas för att göra ett fjärrlån.
Ansökan om fjärrlån

Böcker på många språk

Libraries have books, magazines and journals in many different languages. When searching for books, you can choose to display only books that are in a specific language.

Databaser

Sök information i våra databaser! En del har du tillgång till hemifrån, andra bara vid besök på biblioteket.
Mer om Databaser

Lämna inköpsförslag

Här kan du göra inköpsförslag på böcker, ljudböcker, filmer eller annat som du tycker biblioteket ska köpa in.
Lämna inköpsförslag

Minneslådor

Minneslådor med olika tema finns nu att låna. de är tänkta att vara en hjälp för samtal och minnesträning. Vem får låna? Främst personal inom äldreomsorgen men också anhörig till personer med demenssjukdom.
Mer om Minneslådor

Skriv ut med Princh

Med Princh kan du skriva ut från bibliotekets datorer eller din egen enhet. OBS! För tillfället är vår skrivare jättedålig men svartvita A4 kan vi skriva ut i informationsdisken.
Mer om Skriv ut med Princh

Släktforskning

Släktforskning Vem var mormors mor och vad hände med farfars bror som åkte till Amerika? På biblioteket finns så väl litteratur och tidskrifter om släktforskning som tillgång till databaser som behövs för att leta reda på information om släkten. Kom in till oss och ta reda på mer!
Mer om Släktforskning

Språk