Storstils-böcker

För dig som tycker texten i vanliga böcker är för liten, finns det storstilsböcker!

En storstilsbok är en bok där texten är cirka 50 % större än i en vanlig, tryckt bok.
Den förstorade texten gör storstilsböckerna omfångsrika, vilket får till följd att böckerna ibland delas upp i två volymer.
Alla som vill får låna storstilsböcker på biblioteket.

Böcker med stor stil

Show more...

Har du svårt att läsa tryckt text?
Då kanske talböcker (även kallade Daisy-böcker) kan vara av intresse!

Vad är det för skillnad på en "talbok" och en "ljudbok"?

En "talbok" är en inläst bok som är avsedd för personer som har svårigheter att läsa tryckt text. Dessa böcker är producerade med offentliga medel och enligt reglerna i upphovsrättslagens 17e paragraf.
En "ljudbok" är en kommersiell produkt, inspelad på uppdrag av förlaget. Boken spelas som oftast in med etablerade och utbildade skådespelare som dramatiserar och gestaltar bokens handling. Ljudböcker har alla rätt att låna på bibliotek.

Läs mer om talböcker.