Äppelhyllan

Biblioteket har böcker för alla. På bibliotekets avdelning för barn och ungdomar finns en hylla som heter "Äppelhyllan". Där finns böcker och andra medier som passar för barn och ungdomar med olika funktionsvariationer.

Här hittar du:

  • Bok och DAISY
  • Böcker med teckenspråk
  • Böcker med teckenstöd TAKK
  • Taktila bilderböcker och punktskrift
  • Böcker som handlar om barn och ungdomar med funktionsvariationer.
  • Information om funktionsvariationer i tryckt och digital form

Ladda ner själv Legimus

Du som har rätt att låna talböcker kan få tillstånd att ladda ner dessa själv hemifrån. 

Läs mer om egen nedladdning på vår sida Talböcker / DAISY.

Daisy text och ljud

Daisy text och ljud är en talbok som både läser upp bokens innehåll och visar text och bilder. Bilderna beskrivs ofta så att de blir tillgängliga även för personer med synskada.

Boktips Äppelhyllan

Visa fler titlar...

BOK OCH DAISY

Visa fler titlar...

Av Åsa Nordström

Bildspel om Äppelhyllan

Länkar

MTM Myndigheten för tillgängliga medier

Barnens Legimus

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Dyslexiförbundet

Har du frågor kring Äppelhyllan kontakta barn- och ungdomsbibliotekarie
Charlotte Wallgren 060-16 33 95 eller skicka e-post: charlotte.wallgren@timra.se