Släktforskning

Vem var mormors mor och vad hände med farfars bror som åkte till Amerika? På biblioteket finns så väl litteratur om släktforskning som tillgång till databaser som behövs för att leta reda på information om släkten. Kom in till oss och ta reda på mer!

I vårt släktforskningsrum finns tre studieplatser med dator och en mikrokortsläsare. Här har vi också samlat litteratur som kan vara bra att ha när du släktforskar.

LOKALHISTORIA

I släktforskningsrummet har vi samlat all vår litteratur om Västernorrland. Det som inte ryms i hyllorna finns i magasinet så fråga oss om du inte hittar det du söker. I magasinet har vi också de stora pärmarna med tidningsklipp om Tynderö och Ljustorp.

DATABASER

Följande databaser finns tillgängliga via biblioteket:

ArkivDigital

(Abonnemang)

Under hösten 2017 växte ArkivDigitals största personregister, Befolkningen i Sverige, med tjugo år, från att omfatta 1880-1920 till 1860-1920. Nu läggs ytterligare ett decennium till så att registret spänner över sjuttio år, ca 1860 till ca 1930.

Befolkningen i Sverige 1860-1930 är Sveriges i särklass största personregister och innehåller nu ca 85 miljoner registerposter hämtade ifrån 30 553 volymer.

Registret omfattar alla personer som nämns i Sveriges samtliga husförhörslängder och församlingsböcker upprättade under de aktuella åren. Det betyder att en person som flyttat ofta finns med många gånger, vilket förklarar att registret är många gånger större än vad Sveriges befolkning var vid denna tid.

Riksarkivet - Digitala forskarsalen
Riksarkivets arkiv finns samlade i Digitala forskarsalen (tidigare SVAR). Det digitaliserade materialet finns tillgängligt gratis på Internet. Här hittar du husförhörslängder, födelse- och dopböcker, flyttlängder och folkräkningar med mera. 

LÄNKAR

Disgen- hjälp, råd & tips för släktforskare

Ellis island- amerikansk emigrantdatabas

Svenska dagstidningar 
Här finns över 900 titlar av gamla digitaliserade dagstidningar från Sverige mellan åren 1645 till och med idag. 

Dagstidningarna tillgängliggörs tidigast fyra månader efter respektive tidnings publiceringsdatum. Upphovsrättsskyddet gäller i 115 år på dagen. Det fria materialet flyttas fram med en dag varje dygn

Här kommer du endast åt det fria materialet. Närmaste plats för fullständig tillgång är Mittuniversitetet, Sundsvall.

Svensk-amerikanska tidningar
Svensk-amerikanska tidningar är ett samarbetsprojekt mellan Minnesota Historical Society, Kungliga biblioteket, American Swedish Institute och Swenson Swedish Immigration Research Center. Här kan du söka bland 32 olika digitaliserade svensk-amerikanska tidningar som gavs ut i USA mellan 1857 och 2007.

ANDRA KÄLLOR

Vi har även ett antal mikrokort och cd-rom skivor.