Emigrationen till Amerika av Tomas Blom

Från 1800-talets mitt fram till cirka 1930 lämnade 1,2 miljoner svenskar Sverige för att söka lyckan i Nordamerika. Det betyder att otalet familjer i dagens Sverige har släkt i USA och Kanada.

I Emigrationen till Amerika av Tomas Blom får vi vara med under hela emigrationsresan - från 1800-talet till våra dagar.  Varför lämnade folk Sverige och varför valde de USA och Nordamerika? Hur var det för svenskarna och vad levde de för liv i sitt nya hemland? Hur mottogs de och hur såg svenskarna själva på andra immigrantgrupper när de väl etablerat sig? 

Emigrationen till Amerika ger en bra bakgrund och förståelse för svenskarnas emigration till framförallt USA. Det är läsning som rekommenderas inte bara till släktforskningsintresserade, utan till alla historiskt intresserade. Boken berör också hur den stora emigrationsvågen till USA påverkade Sverige och skapade band till USA som påverkar än idag.