Tävling - med fina bokpriser!

Vet du vilken bok som gömmer bakom dessa omslag? OBS, du behöver inte kunna svaren på alla böcker för att delta men ju fler du kan desto större vinstchans... Skicka in dina svar till: biblioteket@timra.se Glöm inte att uppge ditt namn. Lycka till!

BOK 1 BOK 2                               BOK 3
BOK 4 BOK 5                              BOK 6
BOK 7 BOK 8