Talböcker / DAISY

Talböcker är böcker som är inlästa på CD-ROM. Dessa böcker får bara personer som har svårt att läsa vanlig tryckt text låna.

Talböcker på Timrå bibliotek

Timrå bibliotek har talböcker för både vuxna och barn. Talböckerna, även kallade Daisy-böcker, står i Daisyrummet och lånetiden är 56 dagar. En del skivor köper vi men vi laddar också ner och bränner skivor själva så om du saknar något säg till - ofta tar det bara en liten stund innan du har skivan i handen!

Har vi stängt går det bra att kontakta oss via e-post: biblioteket@timra.se
Om du har svårt att ta dig till biblioteket kan du få böckerna skickade hem till dig utan kostnad.

För boktips och mer information om tal- och punktskriftsböcker för barn och unga, titta på  Barnens Legimus

Vem får låna talböcker?

Har du svårt att läsa tryckt text, på grund av funktionsnedsättning, har du rätt att låna talböcker.

Vad är en talbok?

Du som har svårt att läsa tryckt text kan lyssna på talböcker i ett format som kallas DAISY (digitalt anpassat informationssystem). Talböcker är inlästa böcker i ett särskilt format med extra funktioner.

Formatet kallas Daisy och består av Mp3-filer med tillägg som gör att de går att bläddra, söka och sätta bokmärken samtidigt som du lyssnar på boken.

Det går att spela talböcker i en vanlig CD-spelare som klarar Mp3-formatet, men för att alla funktioner ska fungera krävs en särskild spelare, en så kallad Daisy-spelare.

Talböcker finns bara på biblioteket. Du kan alltså inte köpa en talbok i en affär. Talböckerna går även att ladda ner eller lyssna strömmande från  Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) digitala bibliotek Legimus.

Vad är det för skillnad på en "talbok" och en "ljudbok"?

En "talbok" är en inläst bok som är avsedd för personer som har svårigheter att läsa tryckt text. Dessa böcker är producerade med offentliga medel och enligt reglerna i upphovsrättslagens 17e paragraf.
En "ljudbok" är en kommersiell produkt, inspelad på uppdrag av förlaget. Boken spelas som oftast in med etablerade och utbildade skådespelare som dramatiserar och gestaltar bokens handling. Ljudböcker har alla rätt att låna på bibliotek.

Vad är Legimus?

Legimus är MTM:s egna digitala bibliotek som innehåller tillgängliga medier i form av talböcker, E-text, punktskrift och anpassade tidningar för olika åldrar och behov. Med mer än 130 000 anpassade titlar kan du söka, låna och ladda hem tillgängliga böcker som passar dig. MTM samarbetar med bibliotek och andra institutioner som lånar ut talböcker till enskilda användare med läsnedsättning.

Att läsa DAISY

En Daisy-bok kan läsas på olika sätt:

Daisy lånas ut på cd-romskiva och du kan lyssna på boken i en daisy-spelare eller i datorn med hjälp av ett läsprogram. MTM erbjuder läsprogrammet EasyReader till alla som har ett Legimuskonto.

Timrå bibliotek har 1 daisy-spelare till utlån, lånetiden är 60 dagar.

För mer information om Daisy se MTM:s talboksinformation.

Ladda ner själv

Du som har svårt att läsa tryckt text kan få tillstånd att ladda ner talböcker själv, hemifrån. Genom att läsa i telefonen eller läsplattan kan du enkelt ta med dig talboken överallt.
Läs mer om egen nedladdning!

Avtal för låntagare under 18 år samt vuxna.

Läsa talböcker i smartphones och surfplatto

Med appen Legimus kan du ladda ner och läsa talböcker. Du måste ha ett konto för nedladdning för att kunna logga in, kontot får du på ditt bibliotek. Appen finns för Ios och Android. Appen finns att hämta i Appstore eller Google play. Den är gratis att ladda ner.
Mer fakta om Legimus

Daisy text och ljud

Daisy text och ljud är en talbok som innehåller den tryckta bokens text och ofta även bilderna. Bilderna beskrivs noga så att alla kan ta del av dem.

Du läser talböcker med text på samma sätt som andra talböcker. Vill du se texten kan du läsa i datorn med ett läsprogram eller i telefon eller surfplatta med en app. 

Böcker på teckenspråk i LEGIMUS

Det är möjligt att ladda ner böcker på teckenspråk från MTM. Det finns mest böcker för barn och ungdomar men också ett litet antal titlar för vuxna. Formatet är DVD.
Läs mer om teckenspråkig litteratur>>

Daisyspelare 

Har du en synskada kan ansöka om spelare hos syncentralen. Bor du i Västernorrland ska du vända dig till:
Syncentralen
Sundsvalls sjukhus
851 86 Sundsvall
Tel: 060 - 18 22 61
Växel: 060 - 18 10 00

Har du svårt att läsa av andra skäl? Vänd dig  till arbetsterapeuten vid närmaste vårdcentral. Det går även oftast bra att vända sig direkt till hjälpmedelscentralen i respektive län.
Hjälpmedel Västernorrland

Som förälder till barn som har svårt att läsa tryckt text ska du vända dig till arbetsterapeuten på Timrå vårdcentral, för ansökan om Daisy-spelare. 

Talböcker för studerande på högskola och universitet

Som student kan du låna kurslitteratur på talbok, e-text och punktskrift. Du lånar via ditt högskole- eller universitetsbibliotek, som förmedlar lån från MTM. Studenter med läshandikapp kan även bli så kallade studentlåntagare hos MTM och får då utökad service. Det betyder att du kan:

  • ladda ner kurslitteratur direkt ur MTMs katalog
  • få obligatorisk kurslitteratur producerad om den inte finns anpassad
  • låna DAISY-spelare under studietiden

Läs mer om litteratur för högskolestudier

Om anpassade läromedel för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

MTM ger inte ut inte läromedel för grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning. Men specialpedagogiska skolmyndighetens läromedel finns i MTM katalogen och är möjliga att ladda ner. Har man inläsningsförslag ska man vända sig till:
Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer om anpassade läromedel.

Spotlight Taltidningen Västernorrland

Spotlight är en taltidning för alla synskadade och läshindrade. Taltidningen är en reportagetidning inspelad både digitalt och på cd. Den går att lyssna på digitalt eller via appen TTVNplay. Cd:n distribueras kostnadsfritt via post på torsdagar.

Taltidningen Spotlight hittar du nu även på Facebook.

Kontakta redaktionen för beställning eller frågor
Växeln till redaktionen: 0611-80 000
E-postadress: taltidningen@rvn.se

Läs med Daisy

Talböcker och Legimus

Läsa direkt i  Legimus webbspelare

Med webbspelaren kan du läsa talböcker direkt i din webbläsare. Du måste hela tiden vara uppkopplad mot nätet. För att komma till webbspelaren första gången måste du vara inloggad i legimus.se.


Talboken kommer

Om du prenumererar på en dagstidning som taltidning kan du få talböcker från biblioteket via Internet direkt till din spelare.

Biblioteket lägger talböcker i din digitala bokhylla. Du får därefter böckerna direkt till din taltidningsspelare.

Kontakta oss för mer information.

Ladda ner en talbok med bokhämtaren

Länkar

Användaravtal - egen nedladdning, för barn och vuxna

Anpassade läromedel

Tidningsläsaren Akila
Akila är en ny app som gör det möjligt att läsa tidningen och samtidigt se text och bilder.

Ladda ner talböcker

NYA DAISYBÖCKER

Show more...