Tillbaka till henne

En roman om kvinnorna Signe och Hanna - en historia i nutid binds samman med en i dåtid, en fin och välskriven berättelse om kvinnohistoria, rösträttskamp och förbjuden kärlek.

En roman om kvinnorna Signe och Hanna - en historia i nutid binds samman med en i dåtid. I dagens Stockholm lär vi känna Hanna som jobbar på en statlig myndighet och tycker att livet är rätt så trist, men detta ändras när hon börjar efterforskningarna runt ett antal föremål, däribland ett par glasögon, som hon har i sin ägo. Folkskolelärarinnan Signe lever i Sverige år 1906, en tid då kvinnor kämpar för rösträtt. Det är en väldigt fin berättelse om kvinnohistoria och kärlek mellan kvinnor, en kärlek som var förbjuden i lag till 1944.